Supplerende undervisning er muligt

Supplerende undervisning er muligt

Et overraskende stort antal af de danske skoleelever, forlader faktisk folkeskolen uden at have opnået selv de mest basale færdigheder. Der er en del der stort set hverken kan regne, læse eller skrive og dermed er deres videre færd i livet jo ret hård, da det danske samfund er baseret på at alle skal have en uddannelse og at man skal fortsætte med at uddanne sig livet igennem. Mange af disse elever ville have kunnet opnå tilfredsstillende kompetencer hvis de havde fået mere støtte og hjælp undervejs i deres skoleforløb, men det er der jo desværre ikke ressourcer til ret mange steder. Derfor bør man vurdere om ens eget barn kunne have gavn af noget ekstra hjælp, måske i form af privatundervisning. Der er flere former for privatundervisning, det kan enten være decideret Hjemmeundervisning hvor en underviser hælper eleven med at tilegne sig nyt stof og bearbejde dette på linje med det der foregår i de almindelige skoletimer, eller det kan være Lektiehjælp, hvor underviseren hjælper eleven med at gennemgå og bearbejde sine lektier, så eleven rent faktisk får et udbytte af sine anstrengelser.

Hvordan finder man hjælpen?

På nettet er der flere både enkeltpersoner og virksomheder der tilbyder såvel Lektiehjælp som egentlig Hjemmeundervisning, men det kan ofte være svært at se kvaliteten af de ydelser de leverer og problemet er jo, at man ikke kan tillade sig at tage chancer på dette område. For ens barn bliver jo hele tiden ældre og dermed kommer der hele tiden nyt stof som barnet skal tilegne sig, og så nytter det jo ikke noget at man har valgt en eller anden leverandør af Lektiehjælp eller Hjemmeundervisning som ikke hele tiden leverer varen. My-Academy.dk har udviklet sine egne værktøjer til at styre de enkelte undervisningsforløb, således at det der er aftalt med forældre og elev, bliver målet for undervisningen. Samtidig giver softwaren fra My-Academy.dk en løbende opfølgning til både elev og forældre om hvorvidt undervisningen virker.