Klitterne ved vesterhavet

Klitterne ved vesterhavet


Når man kommer til vesterhavet, så er det kun meget får steder at man rent faktisk kan se vandet før man står helt nede på stranden. Langs det meste af den lange kyst strækning er landet nemlig afskærmet fra havet af en eller flere r??kker af høje sandklitter. Klitterne beskytter landet mod de værste storme fra havet og er en uundværlig del af det der gør at mennesker kan leve så tæt på det store vand. Klitterne virker store og solide, men faktisk er de overraskende sårbare og egentlig er det bare store dynger af sand, som hurtigt ville blæse væk og forsvinde hvis det ikke var for den marehalm der gror over det hele og holder sammen på sandet.