Jernbanen ændrede verden

Jernbanen ændrede verden


Der er vist få opfindelser der har ændret så meget på verden som jernbanen gjorde det da den blev udbredt over hele verden i starten af nittenhundred tallet. Pludselig kunne man fragte både varer og mennesker langt hurtigere og langt langt billigere end det hidtil havde været muligt. Det betød at hele samfunds strukturen hurtigt tilpassede sig de nye muligheder og byerne begyndte at vokse og få nogen størrelser som hidtil havde været utænkelige. Før jernbanen var et hvert samfund nødt til i at kunne brødføde sig selv, i nogen grad i hvert fald. Det betød at en by ikke kunne blive større end at der var tilstrækkeligt med landbrug i dens umiddelbare nærhed.