Dyrevelfærd er et ret omdiskuteret emne, som for nogle er mere følsomt end for andre. Der er adskillige organisationer, som støtter op omkring sagen, og kæmpe for at gøre en forskel. Men omvendt er der mange, som mener at det er vigtigere at brødføde alle de stadigt sultne menneskemaver, fremfor at fokusere på dyrevelfærd – og andre forholder sig slet ikke til det. I Danmark forholder vi os til det således, at vi har dyrker økologi i høj grad, og det er til rådighed ved stort set alle varer hvor det er muligt. Dog er der stadig nogle specifikke politiske tiltag mht til dyresex, som Danmark stadig har til gode at forholde sig ordentlig til, hvilket er en skam. Det er det, fordi der mange andre steder i verden sker langt værre ting for dyr – men her primært for at mennesker kan forsørge deres familier. De bruger at typisk dyr som en del af deres forretning. Men i Danmark er dette ikke et problem, og vi bør derfor vide bedre. Dyre velfærd er en vigtig mærkesag, som der desværre er alt for lidt fokus på. Dyr er dejlige, og de bør behandles derefter.