Betydelsen af landskaber

Betydelsen af landskaber


Der er to primære betydninger for ordet landskab: Det kan henvise til de synlige elementer af et areal , eller til et eksempel på genren maleri, der forestiller et sådant område af jord. Landskab , i begge betydninger , omfatter . de fysiske elementer af landskabsformer såsom ( is -udjævnede ) bjerge , bakker , vandområder såsom floder, søer , damme og havet , levende elementer af arealanvendelse , herunder oprindelige vegetation , menneskelige elementer, herunder forskellige former for arealanvendelse , bygninger og konstruktioner og forbigående elementer som lys og vejrforhold .

De kombinere både deres fysiske oprindelse og den kulturelle overlejring af menneskelig tilstedeværelse , ofte skabt over årtusinder , landskaber afspejler en levende syntese af mennesker og sted, der er afgørende for lokal og national identitet . Karakteren af ??et landskab med til at definere den selv- billede af de mennesker, der bebor det og en følelse af sted, der adskiller én region fra andre regioner. Det er den dynamiske baggrund for folks liv . Landskab kan være så varieret som landbrugsjord , et landskab park , eller ørkenen